Phong trào thi đua yêu nước của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình đổi mới, sáng tạo và hiệu quả