THÁNG NHÂN ĐẠO – THÁNG TOÀN DÂN LÀM NHÂN ĐẠO

Nhân đạo là một trong các truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam; là một trong các phẩm chất tạo nên cốt cách con người Việt Nam; được truyền nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mỗi khi đất nước bị thiên tai, địch họa thì truyền thống ấy lại được phát huy cao độ, kết thành sức mạnh đoàn kết rộng lớn, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân, các tổ chức vào hoạt động nhân đạo với tinh thần tất cả vì những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

“Tháng Nhân đạo” là tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo!
Việc tổ chức “Tháng Nhân đạo” – Tháng cao điểm hoạt động nhân đạo hàng năm góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; Tạo phong trào thi đua làm việc thiện sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái; đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng Nhân đạo qua 4 năm triển khai đạt trị giá 1.513 tỷ đồng, vượt 144% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm, trợ giúp trên 3,3 triệu lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Tháng Nhân đạo đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, mang lại điểm nhấn và kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 279128500_1738515072985823_7089895575624569743_n.jpg

Kết quả qua 4 năm triển khai Tháng Nhân đạo (2018 – 2021)

Chủ đề của Tháng Nhân đạo năm 2022 là “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái” nhằm kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm tử tế cho dù nhỏ bé. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Tháng Nhân đạo năm 2022 bắt đầu từ ngày 01/5 đến ngày 31/5, cao điểm từ ngày 08/5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).